AutosurfCZ - portal4you! Sázení na Internetu - Naučíme Vás sázet!
HLAVNÍ MENU
  Úvod

  Registrace
  Pravidla
  Faq

INFO
  Bonusy
  Statistiky
  Bannery
  Kontakt
  Top 10

 
 
 

Pravidla

§1) Registrací do našeho systému potvrzujete přijetí a dodržování těchto pravidel. V případě porušování pravidel máme právo k odebrání kreditů i zrušení účtu. Upozorňujeme, nemusíte být předem informováni. Zároveň můžeme kdeykoliv tato pravidla měnit. Souhlasíte, že se průběžně budete s nimi seznamovat .

§2) Náš systém nesmí využívat webové stránky zejména s následujícím obsahem: pornografické, rasistické, podporující násílí a všechny ostatní odporující zákonům a dobrým mravům.

§3) Máme právo zrušit účet bez udání důvodu.

§4) Nejsme zodpovědni za obsah webových stránek přidaných do systému uživateli. Zároveň nejsme zodpovědní za odkazy a linky na nich umístěných.

§5) Nepodporujeme Hromadné zasílání nevyžádaných zásilek - "SPAM". Toto konání je striktně zakázané i pro naše uživatele. Zneužití e-mailů našich uživatelů pro rozesílání reklamy je odporující vůči pravidlům a takovému uživateli bude smazán účet. E-mailové adresy v našem systému budou sloužit pouze pro komunkaci s Administrátorem.

§6) Nejsme zodpovědní za technické potíže. Neplatíme za poškození způsobené potížemi v našem softweru, na serveru atd.

§7) Máme právo měnit kdykoli stav naší služby. Nejsme povini informovat uživatele o změně, kterou plánujeme. V případě ukončení této služby budou všechny účty zrušeny a veškeré údaje smazány.

§8) Surfbar nepodporuje a je zakázáno do systému vkládat skryté rámce, iframes nebo IMG-Tags.

§9) Další zakázané stránky:
- otevírání dalších oken (popup apod.)!
- stránky nepodporující rámce (frames).

§10) Pokud je nějaká část těchto pravidel neplatná nebo nerelevantní, zůstávají zbývající části v platnosti.


Zřeknutí se právních závazků

1. Nejsme zodpovědní za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací o našem webu. Nejsme zodpovědní za žádné znevýhodnění uživatele, sponzora nebo hosta používajícího naše služby. Veškeré nabídky uveřejněné na těchto stránkách jsou nezávazné a právně nevymahatelné. Máme právo změnit podmínky nebo dokonce zastavit tuto službu kdykoliv. V takovém případě uživatelé ani sponzoři nemohou vyžadovat odškodnění.

2. Nejsme zodpovědní za žádná přímá nebo nepřímá spojení k dalším webům, slova nebo obrazy na našem webu, v e-mailech a v Surfbaru našich uživatelů a sponzorů.

3. Při využívání a prohlížení našeho systému přijímáte tato pravidla jako host, uživatel nebo sponzor.

4. Za porušení pravidel může být považováno také změnění webů vložených v našem systému po schválení administrátorem. Na vložených webech nesmí být žádný program, který je instalovaný automaticky na počítači uživatele (například dialer).

 
UŽIVATELÉ

  Přihlášení

E-mail: 
Heslo: 


Zapomenuté heslo??